Te og helse
Alkaloider Vitaminer
Garvestoffer og polyfenoler Te og jern

Garvestoffer og polyfenoler

Garvestoffene som finnes i te er lignende substanser som de man finner i vin, begge har de samme egenskapene. Noen av teens egenskaper som dens farge, dens konsistens, eller dens styrke er direkte avhengig av disse polyfenol avledningene og de forandringer som de har gjennomgått. Det er lett å kjenne en te som er høy på garvestoffer ved den snerpete karakteren, som noen ganger blir til bitterhet hvis teen har trukket for lenge: garvestoffene slippes langsomt, men i en økende grad, sånn at en lang trekking øker konsentrasjonen og gjør at teen blir bitter.

Sammensnerpingen spiller en rolle i å gjøre cellene tette. Brukt utvortes, kan te benyttes som et bad for å lukke og tette porene, eller i en sluttskylling når man vasker håret for å gjøre det glatt og skinnende.

De viktigste polyfenoliske bestanddeler i te er katekoler og flavonoider. Deres virkning på menneskelegemet har i stor grad blitt undersøkt gjennom forskningen av grønne teer. Grunnen til dette er at de fleste vitenskapelige undersøkelser om dette emnet er blitt utført i Japan, et land som kun produserer grønn te. Likevel, i senere år, er denne undersøkelsen blitt utvidet til å innbefatte andre tefamilier: svart te, Wu Long (oolong) teer og mørke teer.
Mens garvestoffer finnes i forskjellige typer te, blir de på den andre siden forandret av fermenteringssprosessen og virkningen av polyfenoler i ikke-grønne teer er fremdeles ikke godt kjent av forskerne. Er de de samme eller er de forskjellige fra de som finnes i grønn te? Vi må vente noen år til før vi har svarene.

Den vitenskapelige forskningen har oppdaget at polyfenoler har en virkning på den dårlige kolesterolen. Av denne grunn gjør et daglig inntak av 5 kopper te at LDL-kolesterolet (det dårlige kolesterolet i motsetning til HDL-kolesterolet) reduseres etter noen få måneder.

Annen forskning har studert dette emnet og har understreket virkningene av grønn te i forebyggingen av hjerte- og karsykdomer, spesielt arteriosklerose, en sykdom som forårsaker herding og avleiringen av fett i arteriene.
En fordøyelsesvirkning forårsaket av polyfenoler er blitt bevist: drikkingen av grønn te begrenser opptaket av fett under fordøyelsen. Derfor er det at en kopp te som man drikker etter et måltid, omtrent 40 minutter senere, vil hjelpe fordøyelsen til å aktivere en prosess som eliminerer fett.

Man har også undersøkt et stort antall vitenskapelige teorier angående antioksydantvirkningen av polyfenoler. Polyfenoler, som er tilstede i store mengder i frukt, grønnsaker, rødvin og grønn te, spiller en stor rolle i å bekjempe de frie radikalene som er ansvarlige for å elde cellene. En av polyfenolene i grønn te - epigallocatekol gallat - er gjenstand for grundig vitenskapelig forskning i kampen mot utviklingen av kreftceller. Dette polyfenolet kan muligens hindre virkningen av enzymet urokinase som er ansvarlig for den tilfeldige formeringen av kreftceller.

Per i dag har denne forskningen kun blitt gjort på dyr og de samme resultatene er ennå ikke overførbare til mennesker. Det bør også legges til at denne forskningen kun er gjort innen preventive dietetiske rammer og at te ikke på noen måte kan ansees som en "medisin" mot kreft.

Alkaloider   Vitaminer       top

Copyright © 1999-2018 Le Palais des Thés, Frankrike - Legal notice - International website