Prinsippet te kategorier
Hvit te Wu Long eller semi fermenterte teer Røkte teer
Grønn te Svart te Mørk te
Grønn te, svart te, hvit te eller rød te: te finnes i alle farger og hver farge tilsvarer en svært bestemt type te. Roten til alle disse forskjellene er kun denne ene planten, men bladene er blitt behandlet på forskjellige måter og har gjennomgått mangfoldige forandringer. Den viktigste av disse er fermentering, en kjemisk reaksjon som settes i gang av enzymene i det ferske bladet. Ved å sette i gang og kontrollere denne prosessen, gir tedyrkeren den ønskede fargen til teen.

Dette er en av de viktigste hemmelighetene i produksjonen av de forskjellige typer te.

 

Hvit te

Disse er teer som har beholdt sin naturlige tilstand. Bladene blir i dette tilfellet behandlet kun med to prosedyrer: visning og tørking. For å oppnå et fuktighetstap på nivå med det i andre teer, lar man bladene visne i en lengere tidsperiode: fra 52 til 60 timer. De blir da tørket med det samme i store panner i omtrent en halv time. Prosessen kan synes enkel, men produksjonen av hvite teer er likevel den vanskeligste. Visning i friluft er en operasjon som er umulig å kontrollere når det gjelder fuktigheten og varmen: tedyrkerens dyktighet ligger i at han kan beregne nøyaktig værforholdene og organisere plukkingen i samsvar med disse. Hvite teer er en kinesisk spesialitet fra Fujianområdet.

  Grønn te       top

Copyright © 1999-2018 Le Palais des Thés, Frankrike - Legal notice - International website