Tea klassifisering etter klassetrinn
Tea klassifisering etter klassetrinn
Indiske sorter

Indiske sorter

I det nordlige India blir beskrivelsen av avlingen gitt en høyere prioritet og man har dermed en mer nøyaktig angivelse av kvaliteten enn i andre land.

 • G.F.O.P. Golden Flowery Orange Pekoe
  F.O.P. har en høy andel knopper.
 • T.G.F.O.P. Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
  F.O.P. som inneholder mange gyllne skudd.
 • F.T.G.F.O.P. Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
  F.O.P. av eksepsjonell kvalitet.
 • S.F.T.G.F.O.P. Special Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
  F.O.P. av den fineste med eksepsjonell kvalitet. Et navn som vanligvis blir reservert for den beste vårhøstede Darjeeling.
Et tall blir noen ganger lagt til etter sortklassifiseringen. dette gjøres for bedre å angi smakskvaliteten av teen.

Tea klassifisering etter klassetrinn         top

Copyright © 1999-2018 Le Palais des Thés, Frankrike - Legal notice - International website