Prinsippet te kategorier
Hvit te Wu Long eller semi fermenterte teer Røkte teer
Grønn te Svart te Mørk te

Mørk te

Denne typen te, kjent som Pu Er, blir produsert med en dampingsprosess som fører til en ikke-enzymatisk fermentering, forskjellig fra den i svart te. Før rulling, blir teen behandlet med en spesiell risting, som dreper mesteparten av enzymene. Dette gjøres på jernpanner som blir varmet til mellom 280 - 320º C, hvor bladene plasseres og blir dekket med strå. Strået gjør at bladene blir dampkokt. Dette er avgjørende da bladene er visne og inneholder lite fuktighet. Under denne operasjonen reduserer koffeininnholdet i bladene. En første rulling blir utført, så blir bladene lagt i hauger på omtrent en meters høyde og dekket med et fuktig dekke for å holde det hygrometriske nivået på 85%. Dette er den såkalte svetteprosessen. Den varer omtrent 24 timer og kan bli gjentatt flere ganger. Haugenes størrelse og svetteprosessens varighet har viktige følger for teen som produseres; aroma-innholdet vil bli mer eller mindre forøket. Mørke teer kan ofte bli funnet som pressede briketter eller såkalte "fuglereir". De er også de eneste teer som blir bedre med alderen, og hvor alderen kan ha stor betydning for prisen som oppnås ved salg på auksjon.

Røkte teer          top

Copyright © 1999-2018 Le Palais des Thés, Frankrike - Legal notice - International website