Ceremonies
Den kinesiske tekunsten Russisk samvær rundt samovaren Den engleske te-tradisjon
Japansk teseremoni Marokkansk gjestfrihet

Russisk samvær rundt samovaren

Det første kjennskap til te i Russland går tilbake til 1567 : to kosakker - Petrov og Yalychev - nevner den som en vidunderlig kinesisk drikk. Likevel var det ikke før slutten av det 17. århundre at man begynte å importere te regelmessig til Moskva. I nesten to århundrer var Moskva den eneste byen i Russland der man kunne man få te. Te ble et eksklusivt gode kun for moskovitter, som ble gjort narr av andre russere som kalte dem "tedrikkere" og "varmtvannsdrikkere". Fra 1850-åra spredte teen og tekulturen seg gjennom hele keiserdømmet og ble raskt en vanlig drikk for alle klasser. Te i Russland er synonymt med samovaren. Samovaren som har sitt opphav fra fjellområdene i Ural ble etter hvert den vanligste måten å tilberede te på.
Samovaren består av en arne/ ildsted, som omkranser en stor beholder med vann. Arnen har et uthulet senter og en skorstein. En vedovn tennes i arnen, som varmer luften i skorsteinen over den: dette systemet gjør at vannet holdes på en konstant temperatur. Formen på samovaren er slik at man kan høre de diverse stadiene i vannets oppvarming: den begynner med å "synge", så "summer" den, og til slutt "rumler den som torden". Når vannet summer er det ferdig.

En kran, plassert på utsiden gjør at man lett kan fylle kopper og tekanner. Tekannen, hvor man har tilberedt en konsentrert teekstrakt, blir plassert over skorsteinen, hvor den holdes varm. Hver person forsyner seg ved å helle litt te fra kannen i koppen og spe den opp med varmt vann. For å avkjøle drikken, blir ofte innholdet i koppen tømt i skålen og drukket fra denne.

Te har en viktig plass i det russiske kulturen, og har gitt språket noen av dets mer folkelige uttrykk: drikkepenger for eksempel blir "na tchai", som betyr "for teen". På det sosiale plan hadde det med å komme sammen for en kopp te forskjellige funksjoner: den begynte som en familiesammenkomst, deretter ble den til en sosial handling hvor det høye borgerskap og den høytidelige stil overskygget varmen og koseligheten.

A tap, situated on the outer wall, allows cups and teapots to be filled easily. The teapot, in which a highly concentrated extract of tea has been prepared, is placed above the chimney and is thus kept warm. Each person serves himself/herself by pouring a little tea from the pot into a cup and then diluting it with hot water. To cool the beverage, the contents of the cup are often emptied into a saucer and the tea is drunk directly from this second receptacle.

I dag, forbindes det og møtes og drikke te rundt samovaren med sosialt samvær og nært vennskap og har samme funksjon somi de opprinnelige familiesammenkomstene, som man finner beskrivelser av i all russisk litteratur fra det 19. og begynnelsen av det 20. århundre. Man drikker te og deler tid med familie og venner og tar en pause i noen minutter for å føle varmen og nyte hverandres selskap.

Japansk teseremoni   Marokkansk gjestfrihet       top

Copyright © 1999-2018 Le Palais des Thés, Frankrike - Legal notice - International website