Prinsippet te kategorier
Hvit te Wu Long eller semi fermenterte teer Røkte teer
Grønn te Svart te Mørk te

Svart te

For å få svart te lar man gjæringsprosessen fortsette til sin slutt. Legenden påstår at i det 17. århundre kom en last te fra Kina til London etter en spesielt lang reise. Under reisen hadde tekistene blitt mugne og teen de inneholdt gikk fra grønn til svart. Siden de ikke var de store tekjennere, nøt engelskmennene teen så meget at de bestilte en ny leveranse fra kineserne…

Visning
Denne første prosedyren er til for å gi bladene føyelighet for den påfølgende rullingen. Ferske blader taper 50% av fuktigheten. Avlingen blir spredt over bambus- eller striehyller, plassert i høyder 12 - 18 cm over hverandre i et rom. Temperaturen holdes konstant mellom 20 - 24° C med vifter som sirkulerer luften. Denne prosessen tar mellom 18 og 32 timer.

Rulling
Rulling av svart te er forskjellig fra den for grønne teer: dens formål er ikke å vri bladene men å bryte ned cellestrukturen i den hensikt å lette enzymenes fermenteringsreaksjon. Hvis bladene er lett rullet, produserer de en lett te; hvis de er mer vridd blir det en sterkere smak. Rulling kan gjøres enten ved hånd eller med maskin.

Fermentering
Bladene sendes etterpå til fermenteringsrommet. I disse rommene ligger fuktigheten mellom 90% og 95% og temperaturen mellom 20 - 22º C. Luftingen må være god, dog uten noe trekk. Bladene blir spredt utover i lag på mellom 4 og 6 cm. Fermenteringen kan vare fra 1 til 3 timer, avhengig av bladenes kvalitet, sesongen, området og avhengig av fargen som ønskes.

Varmristing
For å stoppe fermenteringen må teen bringes snarest mulig til en høy temperatur.

Risting gjøres vanligvis i store sylindriske tørkemaskiner som varmer bladene til en gjennomsnittstemperatur på 90ºC i 15 - 20 minutter.

Sortering
Det neste som må gjøres er å sortere bladene etter kvalitet. Teen sorteres med det samme i to kvaliteter:

  • brukne blader
  • hele blader

Brukkne blader oppstår enten naturlig, ved at hele blader blir skadet under behandling, eller blir skåret med en maskin. Hele blader blir klassifisert i henhold til avlingens kvalitet.

Wu Long eller semi fermenterte teer   Røkte teer       top

Copyright © 1999-2018 Le Palais des Thés, Frankrike - Legal notice - International website