Historie te
Teen og dens legender Europa oppdager teen
Tradisjoner og symbolism Teen erobrer verden

Teen erobrer verden

De engelske og hollandske kolonistene brakte teen til den Nye Verden, hvor den kom til å spille en viktig rolle i de Forente Staters historie. Varen var underlagt en høy toll og, i 1773, bestemte borgerne i Boston seg for å boikotte teimport. Den 16. desember lempet de lasten fra et skip som var ankret i havnen over bord: det var dette "Boston tea party" som forårsaket represalier fra de britiske myndighetene mot innbyggerne i Massachusetts, noe som senere førte til hendelsene som utviklet seg til Frihetskrigen.

Te ble også grunnlag for en mer fredelige konflikter, som den intense konkurranse mellom seilskuter som ble brukt for å transportere te. I det 19. århundre førte den store etterspørselen til at rivaliseringen mellom skipsrederne økte og det ble rene kappseilaser langs de viktigste sjørutene mot Østen.

Kineserne var de eneste produsentene av kommersielt tilgjengelig te på denne tiden og de satte sine egne regler: urimelige priser, begrenset adgang til havnen i Kanton og forbud mot å bytte te mot engelske tekstiler. For å motarbeide dette handelspresset, bestemte engelskmennene for illegalt å introdusere opium til Kina i den hensikt å forårsake handelspartnerens avhengighet - og dermed gi seg selv forhandlingsmakt. Dette ble begynnelsen på Opiumkrigene som I sin tur endte med den britiske annekteringen av Hong Kong i 1842.

I det 19. århundre klarte ikke Kina lenger å møte den stadig økende etterspørselen i vesten og i 1830 begynte den engelske utviklingen av tedyrking i andre land. Teplantasjer ble startet opp i India i 1834 og på Ceylon i 1857. Plantasjene på Ceylon (nå Sri Lanka) var i først omgang rent eksperimentelle, men etter at kaffeplantasjene ble herjet av en parasitt i 1869, ble te øyas viktigste jordbruksprodukt.

Te ble også plantet i andre asiatiske land som i dag er blitt viktige produsenter; men også i forhenværende engelske kolonier i Afrika, og senere på øya Reunion og i Argentina.

I dag er te den mest utbredte drikk etter vann, det blir drukket omtrent 15 000 kopper hvert sekund.

Copyright © 1999-2018 Le Palais des Thés, Frankrike - Legal notice - International website