Teplanten
Teplanten Cultivation
Økologi Teplukking

Teplukking

En liten knopp dannes i enden av hver gren som raskt blir til et ungt skudd. Dette endebladet er vanligvis krøllet sammen og danner knoppen.

Andre blader finnes på grenen og deres antall nedenfor knoppen bestemmer plukkingens kvalitet: jo flere blader som blir høstet, jo mer synker plukkingens kvalitet.

Det finnes tre typer plukking:

  • den keiserlige plukking: knoppen + bladet direkte under den,
  • den fine plukking: knoppen + de to bladene som følger den,
  • den gjennomsnittlige plukkingen: knoppen + de tre følgende bladene. Denne gir en te av lavere kvalitet enn de to øverste, men tillater teplanten å vokse bedre.
Bladene plukkes ikke hvert for seg: den delen av grenen som forener det unge skuddet og bladene blir alltid plukket i sin helhet.

For å skaffe noen helt spesielle teer, blir det fjerde og det femte bladet, som kalles Souchong, også plukket. Disse finnes vanligvis i de kinesiske røkte teene.

Etter en bestemt tidsperiode opphører fremveksten av nye skudd. Dette markerer hvileperioden. Endeskuddet blir dannet av det "døve" bladet som så blir fjernet for at grenen kan komme seg igjen.

Plukking utføres i de fleste områder fortsatt for hånd. Mekanisering av teplukking er ennå uvanlig, dog med noen unntak:

  • i Japan bruker man saks,
  • I Japan og i Georgia, brukes mekaniske klippere som spriker over radene og plukker et areal med en bredde på 1,5 m. Denne metoden forutsetter at terrenget er flatt og avlingen stor. I Japan er mekaniseringen kommet lengst og er svært avansert men også meget kostbar.
  • I Argentina bruker man traktorer.

Cultivation       top

Copyright © 1999-2018 Le Palais des Thés, Frankrike - Legal notice - International website