Le glossaire
Vokabular for tesmaking Beskrivelse av smak og aroma
Description of a general impression of the tea Brygging instruksjoner

Vokabular for tesmaking

Smakerens vokabular likner på vinsmakerens. Ordforrådet som benyttes gjør at de sansinger som oppleves under tesmaking kan beskrives.

  • Aroma:i smakerens tekniske språk bør aroma reserveres for luktsensasjoner som kjennes i munnen under retro-olfaction. Men ordet brukes ofte for å beskrive lukt generelt.
  • I munnen: karakteristikker som kjennes i munnen, som lukt, tekstur og smak.
  • Bouquet: alle de lukt-karakteristikker som observeres gjennom nesen når man "sniffer"på teen og som oppfattes som aromaer i munnen
  • Infusjon (avtrekk): dette henviser både til avtrekkets tilberedning og de våte bladene som blir igjen. Brukes aldri for å beskrive væsken som man får av avtrekket, denne kalles liqueur.
  • Smak: Fornemmelsen av søt, salt, sur, bitter, umami på tungen.
  • Liqueur: se ovenfor
  • I nesen: se bouquet.
  • Smell(lukt): kjennes direkte i nesen i motstning til aroma som fanges opp i munnhulen

  Description of a general impression of the tea       top

Copyright © 1999-2018 Le Palais des Thés, Frankrike - Legal notice - International website