SafeTea™

Palais des Thés' forpliktelse til matsikkerhet

Gjennom å ivareta høykvalitets produksjonsmetoder og prosedyrer hos våre samarbeidspartnere, har vi i Palais des Thés alltid vært opptatte av å sikre renhet og mattrygghet i våre téer. Ettersom kun en liten andel mat på markedet blir inspisert av myndighetene, byr dette systemet likevel på en del begrensninger. Det har ført til at vi har måttet innta en radikal stilling til systematisk selvkontroll, spesielt med tanke på plantevernmidler som brukes i teindustrien – og det er her hvor SafeTea™ kommer inn i bildet. 

SafeTea™ er eksklusivt for Palais des Thés, og er et garantimerke som bekrefter at all konvensjonell og ikke-økologisk te blir inspisert ved ankomst til Frankrike i henhold til EUs standard 396/2005. Dette betyr at det utføres en labtest for hver sending av hver referanse av te, som sjekker at rester av plantevernmidler ikke overskrider grensene som er fastsatt av EU. Slike inspeksjoner har vi gjort helt siden 2019. 

  

SafeTea™: Definisjon

1.

All te som Palais des Thés kjøper inn blir systematisk inspisert ved ankomst til Frankrike i henhold til kravene i EU-standard 396/2005. Det foretas altså en inspeksjon for hver sending av hver referanse av te, dvs. flere ganger i året basert på våre innkjøp.

2.

For å sikre et upartisk resultat, er det et uavhengig laboratorium som utfører analysen, og som på vegne av Palais des Thés er akkreditert av Cofrac(3).

3.

Analyse utføres på de endelige blandingene slik at alle ingrediensene – som også inkluderer fruktbiter, blomsterblader, krydder, osv. – blir testet. De skal også være trygge å konsumere, ikke bare tebladene. 

4.

Når det oppdages rester av plantevernmidler som overstiger de fastsatte grensene, frigis ikke téen for salg og returneres til produsenten.

  

 

Hvordan gjenkjenne SafeTea™-produkter? 

Se etter dette merket neste gang du handler hos oss. Produktene våre som bærer merket overholder kravene i EU-forskriftene om rester av plantevernmidler, og at en spesifikk analyse bekrefter dette. 

En felles forpliktelse mellom Palais des Thés og våre partnere

SafeTea™ er også et strengt program som krever en del engasjement fra våre samarbeidspartnere. På grunn av endrede kjøpskrav som følge av implementering av programmet, kan tebønder og -produsenter risikere å få deres te returnert dersom de ikke møter det nye kvalitetskravet til SafeTea™. Dette er et vilkår som de må undertegne på dersom de ønsker å samarbeide med oss. Heldigvis har dette ført til at flere tebønder og -produsenter tar mer initiativ til gjennomføre egne inspeksjoner og sjekk på forhånd før de sendes til Frankrike. Ved å sette i gang et slikt engasjement, håper vi på å oppmuntre flere partnere til å opprettholde en kompromissløs produksjonsmodell som ivaretar matsikkerheten i te.  

Teplukkere

Det skal ikke gå på bekostning av smak

Selv om fokuset i programmet er på matsikkerhet, er det fremdeles viktig at smaken ikke blir neglisjert. Smak er fortsatt vårt hovedkriterium når det kommer til valg av høykvalitets te. Derfor er det vår ambisjon å tilby absolutt smakfulle, dog helt trygge téer uten å måtte ofre noen av disse faktorene. 

Tasting cups

Hva med økologiske téer?

SafeTea™-programmet gjelder ikke økologiske téer, ettersom de gjennomgår egne inspeksjoner og prosedyrer foretatt av Ecocert, et uavhengig europeisk sertifiseringsorgan. Hittil angår dette 20% av vårt tesortiment, og vi har som mål å få resterende téer og infusjoner økologisk sertifiserte innen 2026. Det betyr at SafeTea™ er en midlertidig ordning som sikrer mattrygghet i konvensjonelle samt ikke-økologiske produkter innen de blir økologiske.