Norsk

Norsk

Hvert år reiser våre innkjøpseksperter til 20 forskjellige land, for det meste i Asia men også i Afrika og Sør Amerika.
Det at vi bruker så mye tid på å reise ut, smake og gjøre innkjøp direkte fra produsentene gir oss mange fordeler:

 • Vi kan finne uvanlige innhøstinger ved å søke utenfor den etablerte leverandørkretsen. Dette er teer fra små produsenter som ofte er så bortgjemte at deres egen produksjon nesten utelukkende selges på lokale markeder.
 • å garantere en regelmessig kvalitetsikring av teene vi kjøper gjennom kontroll av plukkemetoder og dyrkingsforhold
 • å bli kjent med produsentene og deres driftsrutiner og påse at de arbeider i samsvar med våre etiske innkjøpskoder.
  Det vil si:
  - ikke barnearbeid eller tvangsarbeid
  - respekt for miljøet og miljøvennlige dyrkingsmetoder
  - ikke bidra til utryddelse av skog
  - anstendige lønninger for arbeiderne
  - arbeidsforhold i samsvar med helse - og sikkerhetsreguleringer,
 • å etablere varige forhold, bygget på tillit og vennskap med leverandører, er en vesentlig betingelse for en sunn utvikling av enhver bedrift.
Copyright © 1999-2018 Le Palais des Thés, Frankrike - Legal notice - International website